Finnes virkelig Breiviks The Knights Templar orden?

Et av problemene med å virkelig avklare dette spørsmålet er hvorvidt man skal benytte dagens noe ut datert tankesett rundt hva en organisasjon/orden er, og hvordan den fungerer og styres.

De aller fleste anser en organisasjon som noe som må ha en struktur der man har en eller flere ledere som så styrer flere grupper eller mennesker under seg, og at det må være en vis grad av kommunikasjon mellom «medlemmene» av organisasjonen/ordenen.

Dette er en veldig utdatert måte å tenke på slik jeg ser det, og jeg vil her komme med en forklaring på hvorfor jeg mener dette, og hvorfor jeg tror at man kan si at Breiviks orden på sett og vis i dag eksisterer.

For det første må vi gå bort fra denne tanken om at en orden/organisasjon må ha en bestemt struktur med en ledelse, og at medlemmene i organisasjonen må ha kjennskap til hverandre. Vi lever i dag i en teknologisk verden der man på tvers av landegrenser kan dele informasjon, og der en tanke/ide kan få mange følger uten at de gir seg til kjenne.

Så la oss si jeg skaper en fiktiv organisasjon som jeg kaller «De Hvite Dødsenglene» som er en organisasjon hvor ideologien er å utrenske alle vi demoner som vi mener har infisert menneskeheten.

Videre sier jeg at alle som tilhører «De Hvite Dødsenglene» har fått et kall av den universale bevisstheten vi ofte kaller «Gud» om å oppsøke og utslette alle demoner i samfunnet vårt, og at måten man avgjør hvorvidt en person er en demon eller ikke er hvorvidt de har fregner på ørene eller ikke.

Jeg har nå i praksis skapt en «åpen» organisasjon med et hellig oppdrag gitt av Gud om å drepe alle mennesker med fregner på ørene, og alle som SELV føler de har fått kallet av Gud kan nå anse seg som medlemmer av «De Hvite Dødsenglene».

Så hvorfor ville jeg organisert meg på denne måten?

Her finnes det to svar og jeg skal forsøke å forklare begge.

For det første kan man ønske å skape denne typen «organisasjon» om ens mål i første omgang er å spre frykt og terror, og en hater noe så intenst at man ønsker hevn eller lignende.

Ved å skape en åpen organisasjon som jeg kaller dette så vil man skape en organisasjon som det vil være umulig for myndighetene å stoppe, og en organisasjon som vil kunne gjenoppstå så sant det finnes en person som er gal nok til å utføre organisasjonens oppdrag, og som så nevner den med navn for å gjøre seg mer interessant for pressen.

Pressen vil så gjøre resten av jobben med å spre ideen om at organisasjonen finnes.

For det andre kan man ønske å skape en slik organisasjon for å skape et potensielt grunnlag for en fremtidig kult lignende bevegelse da denne typen organisasjon vil ha en slags religiøs aura over seg, og en mystikk som ofte er tiltrekkende på mange folk.

Videre vil det være utrolig vanskelig å kunne avlive myten om og rundt organisasjonen dersom den har blitt nevnt av alle verdens medier i forbindelse med et drap eller en terror handling, og man dermed nesten er nødt til å måtte vedkjenne seg at «organisasjonen» finnes om så bare med et medlem!

Man vil også kunne sende politi og ulike etterretningstjenester ut på en spøkelsesjakt hvor samfunnet sløser bort flere millioner på å bekjempe en organisasjon det vil være umulig å bekjempe.

Dette var selve årsaken til at det var så viktig for USA å blant annet kunne vise til at de hadde drept Osama Bin Laden slik at hans «spøkelse» ikke kunne frembringe mer terror og støtte til Al Quada.

Og til slutt bør dere huske at for de som virkelig støtter og tror på budskapet til en spøkelses organisasjon så vil de kunne lese et innlegg som dette der organisasjonen nevnes, og oppfatte det som et bevis for at organisasjonen finnes, og at innlegget er et hemmelig budskap til dem.

Vel nå vet du kanskje litt mer om dette emnet.

Gjerne si hva du mener om innlegg som dette i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
David Johansen

Del på sosiale medier:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *