Om

SkyLinks.no er websiden til en «tenkt» bedrift som jeg vil benytte som en del av min private webside Sundvor.com for å legge ut innhold som ikke er like farget av mine personlige meninger.

Målet med sidene vil være å kunne skape en «platform» der kanskje flere etter hvert kan delta med egne innlegg, tanker og ideer, og et sted hvor folk som ønsker å skape et alternativ til de mer politisk korrekte ytringsplatformene som finnes i Norge.

 Personlig tror jeg steder som Facebook og Twitter vil bli mindre populære i takt med at folk oppdager hvor lite disse store teknologiselskapene bryr seg om folks rett til ytringsfrihet og den økende sensuren.

Så om du ønsker å bidra på sidene kan du kontakte meg, så vi får tatt en prat for å se om du kan bli med på laget.